boxnowLogoPopup

Ολα στο χέρι σου

μέσω του BOX NOW App!

BoxNow

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ BOX NOW CYPRUS LTD ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων που παρέχονται από την BOX NOW CYPRUS LTD, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αρ. εγγραφής ΗΕ449403, έχουσα το εγγεγραμμένο της γραφείο στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Athienitis Centennial Building, 3ος όροφος, διαμ./γραφείο 303, 1066, Λευκωσία (εφεξής η “BOXNOW”), για τις οποίες δεν υπάρχει άλλη ειδική έγγραφη συμφωνία, διέπονται από τους όρους της παρούσας. 


Άρθρο 1 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 


1.1. Χρήστης για τους σκοπούς του παρόντος είναι ο αποστολέας ή/και ο παραλήπτης, αναλόγως της περίπτωσης (ο «Χρήστης»). 


1.2. Ο Χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους μεταφοράς της BOXNOW για το έγγραφο ή δέμα (εφεξής το «Ταχυδρομικό Αντικείμενο») που μεταφέρεται από την BOXNOW με όποιο μέσο επιλέγει η BOXNOW. 


1.3. Το Συνοδευτικό Δελτίο Μεταφοράς της BOXNOW (εφεξής το «ΣΔΜ») είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την BOXNOW ή τους εκπροσώπους της με εντολή του και για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι κατέχει νόμιμα και/ή είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του Ταχυδρομικού Αντικειμένου που μεταφέρεται από τη BOXNOW. Η σύνταξη του ΣΔΜ και η ανάληψη της διακίνησης από την BOXNOW πιστοποιεί την κατάρτιση ατομικής ταχυδρομικής σύμβασης μεταξύ του αποστολέα και της BOXNOW και αποδεικνύει την αποδοχή των γενικών όρων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. 


1.4. Η BOXNOW δύναται να χρησιμοποιήσει δικά της μέσα για τη μεταφορά του Ταχυδρομικού Αντικειμένου ή να προβεί στη μεταφορά μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.


1.5. Σε περίπτωση που η παραλαβή ή η παράδοση της αποστολής γίνει με την χρήση των αυτόματων θυρίδων παράδοσης / παραλαβής της BOXNOW (εφεξής το «ΑΜΠ») και του ειδικού κωδικού ασφαλείας (εφεξής το «PIN»), η χρήση του PIN που αποστέλλεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή/και το e-mail του Χρήστη επέχει θέση αποδοχής των όρων του παρόντος και υπογραφής του Χρήστη, καθώς και απόδειξη παραλαβής ή παράδοσης του Ταχυδρομικού Αντικειμένου. 


1.6. Ο Χρήστης των υπηρεσιών της BOXNOW αποδέχεται και επιτρέπει στην BOXNOW τη χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του και/ή του e-mail του για την αποστολή του PIN, την ενημέρωσή του για την πορεία της παράδοσης / παραλαβής του Ταχυδρομικού Αντικειμένου, καθώς και για την αποστολή της απόδειξης ή τιμολογίου της αποστολής του. 


1.7. Ο Χρήστης υποχρεούται να μην αποκαλύψει το PIN σε τρίτους, καθώς στην περίπτωση που το πράξει, η χρήση του ΡΙΝ από τρίτο θα θεωρείται ότι γίνεται εκ μέρους και για λογαριασμό του. 


1.8. Σε περίπτωση που η παράδοση του Ταχυδρομικού Αντικειμένου γίνει με την χρήση των ΑΜΠ, η ταυτοποίηση του παραλήπτη γίνεται με το κινητό τηλέφωνό του σε συνδυασμό με το PIN, οπότε η ορθότητα του αριθμού του κινητού τηλεφώνου του είναι καίριας σημασίας για τη σωστή παράδοση του Ταχυδρομικού Αντικειμένου. Η σωστή μεταφορά των στοιχείων του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στην BOXNOW είναι αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. 


1.9. Σε περίπτωση που η παράδοση του Ταχυδρομικού Αντικειμένου γίνει στη διεύθυνση του παραλήπτη, η υπογραφή του στο ΣΔΜ (ή στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μέσο) επέχει θέση αποδοχής των όρων του παρόντος καθώς και απόδειξη παραλαβής του Ταχυδρομικού Αντικειμένου. 


1.10. Η παρακολούθηση των αποστολών των Ταχυδρομικών Αντικειμένων γίνεται μέσω του Ειδικού Συστήματος Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων της BOXNOW (εφεξής το «ΕΣΠΕΤΑ») σε όλα τα στάδια διακίνησης (track & trace). Το ΕΣΠΕΤΑ περιλαμβάνει (α) τον αριθμό ταυτοποίησης του Ταχυδρομικού Αντικειμένου, (β) τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, (γ) την ημερομηνία, τόπο και ώρα παραλαβής και παράδοσης του Ταχυδρομικού Αντικειμένου, (δ) το βάρος ή κλίμακα βάρους του Ταχυδρομικού Αντικειμένου, (ε) το είδος του Ταχυδρομικού Αντικειμένου (έγγραφο ή δέμα) και (στ) την ημερομηνία και ώρα τυχόν αποτυχημένων προσπαθειών παράδοσης.


Άρθρο 2 – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


2.1. Οι παρεχόμενες από την BOXNOW υπηρεσίες είναι η ταχυμεταφορά και διακίνηση προπληρωμένων Ταχυδρομικών Αντικειμένων από ηλεκτρονικά καταστήματα ή ιδιώτες χρήστες (αποστολέας) μέσω ΑΜΠ, ως ακολούθως:


(α) ταχυμεταφορά από το συμφωνηθέν σημείο παραλαβής του αποστολέα (για ηλεκτρονικά καταστήματα) προς το ΑΜΠ που επιλέγεται από τον παραλήπτη ή τον αποστολέα (εφεξής το «επιλεγμένο ΑΜΠ»), 


(β) ταχυμεταφορά από το επιλεγμένο ΑΜΠ, όπου ο παραλήπτης επιστρέφει Ταχυδρομικό Αντικείμενο στον αποστολέα, στο συμφωνημένο χώρο παράδοσης - παραλαβής του αποστολέα (για ηλεκτρονικά καταστήματα) και με την προϋπόθεση ότι η BOXNOW είχε εκ των προτέρων αναλάβει η ίδια να μεταφέρει το Ταχυδρομικό Αντικείμενο σε ΑΜΠ,


(γ) μεταφορά από ΑΜΠ όπου ο ίδιος ο αποστολέας έχει εναποθέσει Ταχυδρομικό Αντικείμενο (εφόσον υφίσταται διαθεσιμότητα του ΑΜΠ) στο επιλεγμένο ΑΜΠ από το οποίο ο παραλήπτης θα παραλάβει το Ταχυδρομικό Αντικείμενο ή σε διεύθυνση του παραλήπτη που θα έχει υποδείξει ο αποστολέας (κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας),


(δ)  το Ταχυδρομικό Αντικείμενο θα παραμένει στο ίδιο ΑΜΠ όπου το παρέδωσε ο αποστολέας και ο παραλήπτης θα το παραλάβει από το ίδιο το ΑΜΠ, εφόσον από το λογισμικό της ΒΟΧΝΟW προκύπτει διαθεσιμότητα του ΑΜΠ.


2.2. Κάθε διακινούμενη αποστολή συνοδεύεται από ΣΔM όπου δηλώνονται ευκρινώς από τον αποστολέα τα στοιχεία της αποστολής (στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη κλπ). Ο αποστολέας έχει την απόλυτη ευθύνη αναγραφής των σωστών στοιχείων. 


2.3. Ο παραλήπτης θα λαμβάνει μηνύματα  από τη BOXNOW στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει γνωστοποιήσει στον αποστολέα ή και σε άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων που σχετίζονται με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Viber, Whatsapp) ή/και στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει γνωστοποιήσει στον αποστολέα, αφότου η ΒΟΧΝΟW παραλάβει το Ταχυδρομικό Αντικείμενο. Τέτοια μηνύματα θα ενημερώνουν τον παραλήπτη για τη διαδικασία παράδοσης του Ταχυδρομικού Αντικειμένου, τους χρόνους που σχετίζονται με την εν λόγω διαδικασία, υπενθυμίσεις. Το μήνυμα περιέχει πληροφορίες για το επιλεγμένο ΑΜΠ με σχετικό link της διεύθυνσης, το χρόνο παραμονής του Ταχυδρομικού Αντικειμένου στο ΑΜΠ και το PIN, που θα καθίσταται γνωστό μόνο στον παραλήπτη και το οποίο ο παραλήπτης θα εισάγει στο πληκτρολόγιο του επιλεγμένου ΑΜΠ, προκειμένου να ανοίξει η πόρτα της θυρίδας που περιέχει το Ταχυδρομικό Αντικείμενο.


2.4. Αν το Ταχυδρομικό Αντικείμενο δεν παραληφθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου, ως υπό 2.3 ανωτέρω, το Ταχυδρομικό Αντικείμενο θα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της BOXNOW από όπου θα έχει το δικαίωμα να το παραλάβει ο παραλήπτης, εντός πέντε (5) ημερών, με την πάροδο των οποίων το Ταχυδρομικό Αντικείμενο θα επιστρέφεται στον αποστολέα.


2.5. Σε περίπτωση που το Ταχυδρομικό Αντικείμενο δε δύναται κατ’ εξαίρεση να παραδοθεί στο επιλεγμένο ΑΜΠ λόγω πληρότητας / μη διαθεσιμότητας ΑΜΠ, το Ταχυδρομικό Αντικείμενο, με ενημέρωση του παραλήπτη, παραδίδεται στο πλησιέστερο ΑΜΠ.


2.6. Η BOXNOW παρέχει στον παραλήπτη τη δυνατότητα να συνδέεται από κινητό ή υπολογιστή στην ιστοσελίδα της ΒΟΧΝΟW, προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία παράδοσης του Ταχυδρομικού Αντικειμένου που έχει παραγγείλει από τον αποστολέα, μέσω του ΕΣΠΕΤΑ.


2.7. Ο παραλήπτης έχει το δικαίωμα να προβεί σε δήλωση επιφύλαξης σε διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του Ταχυδρομικού Αντικειμένου.


Άρθρο 3 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 


Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν καταγραφεί σωστά στο ΣΔΜ τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολής του αποστολέα και του παραλήπτη, β) το Ταχυδρομικό Αντικείμενο έχει συσκευασθεί σωστά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του, γ) θα προκαταβάλλει όλες τις χρεώσεις μεταφοράς, επιστροφής ή αποθήκευσης των Ταχυδρομικών Αντικειμένων που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες, και δ) το Ταχυδρομικό Αντικείμενο πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος. 


Άρθρο 4 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 


4.1. Το μέγιστο βάρος του Ταχυδρομικού Αντικειμένου που αναλαμβάνει να μεταφέρει η BOXNOW ορίζεται στα 20 κιλά. Τα Ταχυδρομικά Αντικείμενα θα έχουν μέγιστες διαστάσεις 62 x 45 x 36 εκ. 


4.2. Η μέγιστη αξία του Ταχυδρομικού Αντικειμένου που αναλαμβάνει να μεταφέρει η BOXNOW δε θα ξεπερνά τα Ευρώ 400,00. Η BOXNOW δικαιούται να αρνηθεί τη μεταφορά Ταχυδρομικού Αντικειμένου που ξεπερνά τα ως άνω όρια βάρους, διαστάσεων και αξίας. 


4.3. Η BOXNOW δε γνωρίζει το περιεχόμενο των Ταχυδρομικών Αντικειμένων και ο αποστολέας οφείλει να ελέγχει αν το Ταχυδρομικό Αντικείμενο πληροί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς, φέρει δε ο ίδιος την πλήρη ευθύνη για τις οιεσδήποτε τυχόν υπερβάσεις των ορίων αυτών, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής. Η BOXNOW δικαιούται κατά την κρίση της, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής, την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, καθώς και να μην παραλάβει προς διακίνηση Ταχυδρομικό Αντικείμενο, εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρησή του από εκπρόσωπό της. 


4.4. Η BOXNOW δικαιούται επίσης, είτε κατά την παραλαβή, είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή του Ταχυδρομικού Αντικειμένου, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση της αποστολής, αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχόμενου στο Ταχυδρομικό Αντικείμενο ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη, καθώς και εάν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση, όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς ή/και η αποστολή δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα φορολογικά αποδεικτικά που προβλέπονται από την νομοθεσία. 


Άρθρο 5 - ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


5.1 Οι υπηρεσίες με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης ανά υπηρεσία και οι τιμές παροχής των υπηρεσιών της BOXNOW περιέχονται στον αναλυτικό τιμοκατάλογο, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της www.boxnow.cy με διακριτό link στην αρχική σελίδα με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών συμφωνιών, για τις οποίες ισχύουν οι ειδικότεροι όροι που διαλαμβάνονται στις συμφωνίες αυτές. 


5.2 H BOXNOW έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τις χρεώσεις της για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες της. Ο τιμοκατάλογος ανανεώνεται κατά διαστήματα, ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς και των απαιτήσεων των Χρηστών. Κάθε νέα ανάρτηση/δημοσίευση τιμοκαταλόγου αντικαθιστά τον προηγούμενο, ο οποίος παύει έκτοτε να ισχύει. Η BOXNOW δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει Ταχυδρομικό Αντικείμενο που μεταφέρει, μέχρι να εξοφληθεί για την υπηρεσία της. Σε περίπτωση που ο αποστολέας επιθυμεί η διεκπεραίωση της αποστολής του Ταχυδρομικού του Αντικειμένου να καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη, απαιτείται ειδική συμφωνία με την BOXNOW. 


Άρθρο 6 – ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


6.1. Το δίκτυο κάλυψης, εντός της επικράτειας των ελεγχόμενων από τη Δημοκρατία περιοχών και τα σημεία πρόσβασης / τοποθέτησης των ΑΜΠ, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της www.boxnow.cy.


6.2. Οι ώρες παραλαβών και παραδόσεων των Ταχυδρομικών Αντικειμένων είναι 7 ημέρες την εβδομάδα και ολόκληρο το 24ωρο.


6.3. H BOXNOW διασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, την ασφαλή πρόσβαση σε και χρήση των ΑΜΠ από ΑμεΑ. 


Άρθρο 7 - ΕΥΘΥΝΗ BOXNOW – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 


7.1. Η ευθύνη της BOXNOW για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τους μεμονωμένους Χρήστες (δηλαδή τους αποστολείς η παραλήπτες ή εντολείς οι οποίοι δεν έχουν ειδική σύμβαση και εξοφλούν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται τοις μετρητοίς σύμφωνα με τις βασικές τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της BOXNOW) προσδιορίζεται ως ακολούθως: 


(α) Για αποδεδειγμένη μερική ή ολική απώλεια ή κλοπή ή καταστροφή περιεχομένου Ταχυδρομικού Αντικειμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης, βάσει των παραγράφων 7.1(β) έως 7.1(δ) κατωτέρω. 


(β) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου καταβάλλεται ανώτατη αποζημίωση Ευρώ 50,00 και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.

 

(γ) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται ανώτατη αποζημίωση Ευρώ 100,00 και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. 


(δ) Οι ως άνω αποζημιώσεις υπολογίζονται βάσει της πραγματικής αξίας του προς μεταφορά εμπορεύματος και κατόπιν εξακρίβωσης και διασταύρωσης αυτής με τα τιμολόγια αγοράς από το Χρήστη. 


(ε) Εάν Ταχυδρομικό Αντικείμενο επιστραφεί και η αιτία της μη παράδοσής του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους. 


(στ) Η δυνατότητα και το ύψος αποζημίωσης σε περίπτωση ασφαλιστικής κάλυψης καθορίζονται από τους όρους της σχετικής ειδικής συμφωνίας μεταξύ της BOXNOW και του Χρήστη.


(ζ) Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των 3 ημερών, οι Χρήστες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με την BOXNOW κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.  Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων, η  BOXNOW δε φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημιάς όπως και να προέρχονται (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών, ηθικής βλάβης κλπ).

 

7.2. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής: 


(α) Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται περισσότερα του ενός Ταχυδρομικά Αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε Ταχυδρομικό Αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά. 


(β) Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη του Ταχυδρομικού Αντικειμένου.

 

(γ) Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός περιόδου δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης αιτήματος καταβολής αποζημίωσης του Χρήστη. 


7.3. Ο Χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα πιο πάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε άλλη ή επιπλέον αξίωσή του κατά της BOXNOW για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. 


Άρθρο 8 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 


8.1. Η ευθύνη της BOXNOW κατά το άρθρο 7 δεν υφίσταται / αποκλείεται στις εξής περιπτώσεις: 


(α) Περιστατικών ανωτέρας βίας, τα οποία η BOXNOW δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε να αποφύγει (όπως ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, κυβερνητικά διατάγματα, πανδημία, κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται στον αποστολέα το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος. 


(β) Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις της BOXNOW ή στις ΑΜΠ ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή Ταχυδρομικών Αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται στον αποστολέα το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος. 


(γ) Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του Ταχυδρομικού Αντικειμένου, όπως ιδίως, αλλά χωρίς περιορισμό, τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα. 


(δ) Για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη, όπως ιδίως, αλλά χωρίς περιορισμό, ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του Ταχυδρομικού Αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη. 


(ε) Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη ή και αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές, 


(στ) Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του Ταχυδρομικού Αντικειμένου εντός 2 μηνών από την παράδοση του στο επιλεγμένο ΑΜΠ.

 

(ζ) Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το Ταχυδρομικό Αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη δια της υποβολής αιτήματος ως οι πρόνοιες του άρθρου 11. 


(η) Σε περίπτωση ψευδούς ή ανεπαρκούς ή εσφαλμένης δήλωσης στο ΣΔΜ.


8.2. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της BOXNOW ρητά περιορίζεται μέχρι των ποσών που ορίζονται, κατά περίπτωση, στο ανωτέρω άρθρο 7 και η BOXNOW δε φέρει περαιτέρω ή άλλη ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημιάς όπως και να προέρχονται (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών, ηθικής βλάβης κλπ.).

 

8.3. Η BOXNOW απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιασδήποτε αιτίας σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει υποβληθεί στην  BOXNOW από τον παραλήπτη σχετική απαίτηση το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης. Καμία απαίτηση δε γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας. 


8.5. Η BOXNOW δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση, εφόσον ο Χρήστης δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την αξία των Ταχυδρομικών Αντικειμένων προς αποζημίωση. 


8.6. Σε σχέση με την ευθύνη της BOXNOW για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών έναντι των χρηστών των υπηρεσιών με τους οποίους έχουν συναφθεί ή συνάπτονται ειδικές ατομικές  συμβάσεις/συμφωνίες για την διακίνηση αριθμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων ή/και για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στους οποίους παρέχονται εκπτώσεις επί των βασικών τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου της BOXNOW ή/και ειδικές χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις βασικές τιμές των εν λόγω υπηρεσιών, ή /και πίστωση για την παροχή των υπηρεσιών, ισχύουν οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές. 


Άρθρο 9 - ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 


Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η BOXNOW όσον αφορά τη διαχείριση των Ταχυδρομικών Αντικειμένων για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η παράδοσή τους στους παραλήπτες ή η επιστροφή τους στους αποστολείς για οποιαδήποτε αιτία, είναι οι εξής:


(α) έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη και επιστροφή του Ταχυδρομικού Αντικειμένου σε χώρο της BOXNOW,


(β) εφόσον τελικά δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του Ταχυδρομικού Αντικειμένου στον παραλήπτη, το Ταχυδρομικό Αντικείμενο δύναται να επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του,


(γ) Εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή του Ταχυδρομικού Αντικειμένου στον αποστολέα, τότε αυτό παραμένει για δύο (2) μήνες από την τελευταία ειδοποίηση του αποστολέα, στις αποθήκες της BOXNOW με έξοδα του αποστολέα.


(δ) Ταχυδρομικά Αντικείμενα τα οποία δεν είναι δυνατόν να παραδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα, θα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής αυτών, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό καταστροφής, με την πάροδο των δύο (2) μηνών, ως υπό (γ) ανωτέρω,

    

Άρθρο 10 - ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 


Η BOXNOW δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων στα ΑΜΠ: 


Χρήματα, εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα προς το σκοπό προστασίας τους, ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες, κάρτες χρόνου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, χρυσό ή άλλα πολύτιμα μέταλλα σε οποιαδήποτε μορφή, ωρολόγια χρυσά, κοσμήματα, πολύτιμους λίθου, αρχαιότητες, έργα τέχνης, μη αναπαραγώγιμα έγγραφα ή αντικείμενα (περιλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, αλληλογραφία / φιλμ / βίντεο προσωπικής αξίας, γραμματόσημα, λαχεία, αντίκες), αλλοιώσιμα τρόφιμα, προϊόντα και αντικείμενα ευαίσθητα σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, φυτά, ναρκωτικές και άλλες παράνομες ουσίες και/ή φαρμακευτικές ουσίες, η διανομή των οποίων δεν επιτρέπεται μέσω τρίτων, εύφλεκτα, εκρηκτικά και ραδιενεργά υλικά, βιολογικό υλικό, μολυσματικές, διαβρωτικές και δηλητηριώδεις ουσίες, όπλα ή μέρη οπλισμού, ζώα, πορνογραφικό υλικό και γενικά είδη και/ή αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) και/ή από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή δύναται βάσει των διατάξεων τέτοιων νομοθεσιών να κατασχεθεί από τις αρχές της Κύπρου.


Άρθρο 11 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗ BOXNOW 


11.1. Η υποβολή παραπόνων, ερωτημάτων και αιτημάτων, βάσει των άρθρων 7 και 8 ανωτέρω, από τους Χρήστες προς τη BOXNOW, μπορεί να γίνει εγγράφως με τους ακόλουθους τρόπους:


(α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@boxnow.cy ή μέσω της ιστοσελίδας της BOXNOW https://www.boxnow.cy . 


(β) μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Athienitis Centennial Building, 3ος όροφος, διαμ./γραφείο 303, 1066, Λευκωσία.


11.2. Περαιτέρω, οι Χρήστες δύναται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, χωρίς χρέωση, με τη BOXNOW στον αριθμό +357-24042000, μεταξύ των ωρών 08:00 – 22:00 καθημερινά εκτός Κυριακής και 10:00-18:00 την Κυριακή.


11.3. Εφόσον η υπό 11.1. ανωτέρω γραπτή επικοινωνία του Χρήστη με τη BOXNOW είναι σαφής και ορισμένη και αναφέρεται σε συγκεκριμένη αποστολή που έχει ήδη εκτελεσθεί από τη BOXNOW, η BOWNOW οφείλει να απαντήσει σε αυτόν εγγράφως εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, εφόσον απαιτηθούν από τη ΒΟΧΝΟW πρόσθετα στοιχεία, και στη διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει προς την BOXNOW.


11.4. Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον εξαντλήσουν τις διαδικασίες που αναφέρονται εδώ, να αποταθούν στο Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ).

 

Άρθρο 12 - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ


Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της BOXNOW και του Χρήστη, που δεν επιλύεται μέσω της διαδικασίας του άρθρου 11, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και εφαρμοστέο το Κυπριακό δίκαιο.